Teknisk information


  • Värmeisolerat taksystem

  • Taklutning från 5° till 45° möjlig

  • Snabb och enkel montering av vägganslutningen

  • Inga extra lister eller förseglingar behövs inuti vinterträdgården

  • Ventilationen kan, om så önskas, skötas med takfönster eller takfläktar av hög kvalitet och med automatisk styrning


Stöd

Klarar lodräta byggnadselement med mon-teringsdjup på 50–80 mm. Inga extra lister eller förseglingar behövs inuti vinterträdgården tack vare en invändigt tätning med glaslister.


uterum_stöd
Takstolar

Värmeisolerat taksystem med möjlighet till 5° - 45° taklutning. Anpassning till takvinklarna genom placering av ledprofilen i leden.


uterum_takstolTakprofil

Takprofiler med hög värmeisolering. Precisionskonstruerade värmeisoleringszoner i alla anslutningsområden utan svaga punkter med risk för kondensation.


uterum_takprofil


Takränna

Harmoniskt rännutförande. Hög bärförmåga tack vare stålarmerade sparrar och takkant (maximal stödbredd möjlig).


uterum_takränna

Färgval till systemena
Vi erbjuder många olika RAL-standardfärger samt ytterligare färger från Solarlux färgkarta.
uterum_raleruterum_ralSå här kan din vinterträdgård se ut:

Solarlux erbjuder fyra olika taksystem för att skapa din vinterträdgård. Här ser du en oversikt över olika takformer. Naturligtvis planerar och förverkligar vi individuella lösningar och hjälpar dig gärna med råd och tips.


uterum_vinterträdgårdar