Teknisk information:

  • Hög bärförmåga tack vare stålarmerade sparrar och takkant (maximal stödbredd möjlig)
  • Besparingar genom korta installationstider
  • Hög grad av prefabrikation
  • Ventilationen sköts med takfönster eller motordrivna takfläktar av hög kvalitet och med automatisk styrning.

takstolKontrollerad dränering i glasskarvarna (där glaset delas) genom en förskjutning i höjdled på 11 mm mellan sparrar och spröjsar. Ingen genomträngning genom dräneringsskikten tack vare skruvförband i spröjsarna.stödStödlängden kan anpassas på plats. Höjdinställning möjligt med 60 - 170 mm.

ambition


amb
teknik

Oisolerad taksystem med 5° eller 45° taklutning. Anpassning till takvinklarna genom placering av ledprofilen i leden.