Teknisk information
  • Trä / aluminiumsystem
  • Träsorter: SVL Oregon Pine eller tall
  • Slanka dimensioner liksom hög formstabilitet tack vare trämaterial av hög kvalitet
  • Till största del förmonterad 
  • Lägre kostnader pga. kort monteringstid
  • Solskydd inne eller ute

auravägg




Slank vägganslutning tack vare låg anslutningshöjd


ränna




Stödavstånd och taksprång variabelt, fint utseende pga. liten spygattränna, takstolar och stöd.




takstol


Konstruktivt T-förband för vägganslutning. Enkel montering och hög stabilitet.


aura1


aura



aura




Det oisolerade trä/aluminium taksystem har möjlighet till 5 - 25° taklutning. Finns i SVL Oregon Pine och Gran.


auraprofil


Kontrollerat kaskadformigt avlopp genom höjdförskjutning mellan sparre och tvärstag