Teknisk information

  • Värmeisolerat taksystem
  • Taklutning från 5° till 45° möjlig
  • Snabb och enkel montering av anslutningen till väggen
  • Inga extra lister eller förseglingar inuti vinterträdgården


Hörnstöd

Klarar lodräta byggnadselement med mon-teringsdjup på 50–80 mm. Inga extra lister eller förseglingar behövs inuti vinterträdgården tack vare en invändigt tätning med glaslister.


stöd
Takstolar

Värmeisolerat taksystem med möjlighet till 5° - 45° taklutning. Anpassning till takvinklarna genom placering av ledprofilen i leden.


nobiles2


Takränna

Hög bärförmåga tack vare stålarmerade sparrar och takkant (maximal stödbredd möjlig).


nobiles3


Profiler

Elegant design med precisions-konstruerade värmeisoleringszoner i alla anslutningsområden utan svaga punkter med risk för kondensation.

profiler

Färgval till systemena
Vi erbjuder många olika RAL-standardfärger samt ytterligare färger från Solarlux färgkarta.ralerral


Så här kan din vinterträdgård se ut:

Solarlux erbjuder fyra olika taksystem för att skapa din vinterträdgård. Här ser du en oversikt över olika takformer. Naturligtvis planerar och förverkligar vi individuella lösningar och hjälpar dig gärna med råd och tips.


vinterträdgårdar